Cătălin DAVIDESCU

Este critic de artă, doctor în Istoria Artelor Vizuale (Universitatea de Vest, Timișoara), atestat ca expert în artă modernă şi contemporană acreditat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, iniţiatorul şi organizatorul a peste 100 de expoziţii în acest domeniu.

 

Din 2006 este inspector principal la Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Naţional – Dolj. Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România şi autorul cărţilor: Ion Ţuculescu - monografie (Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1988) şi ARTitudini: studii, recenzii, cronici, interviuri 1980-2013 (Ed. Aius, Craiova, 2014).

 

A îngrijit numeroase cărţi şi albume de artă (Marcel Janco, Un visionnaire de lʼart moderne, Album, ColorsArt Gallery, București; Budapesta – Baia Mare – București, Text catalog expoziție, Mission Art Galeria/ CollorsArt Gallery, Budapesta, București, 2011; Rumänische Gegenwartskunst, coautor, Klartext Verlag, Essen, 2011).

 

Preocupat de succesiunea curentelor artistice şi de mutaţia valorilor estetice, Cătălina Davidescu este şi unul dintre principalii cunoscători ai avangardei artistice.