Ioan LASCU

S-a născut la 9 ianuarie 1951 în satul Slătinoara din vecinătatea orașului Petroșani, județul Hunedoara. În perioada 1958-1966 a urmat cursurile Școlii Generale nr. 1 din Petroșani. În 1970 a absolvit Liceul Teoretic Petroșani. Între 1970 și 1974 a fost student la Facultatea de Limba și Literatura Română (specializarea română-franceză) din Universitatea București. Între profesorii din timpul studiilor sale universitare s-au distins Al. Piru, Eugen Cizek, Gelu Ionescu, Zoe Dumitrescu Bușulenga, Mariana Tuțescu, Emanoil Vasiliu, Sanda Golopenția, Grigore Brâncuși, Gheorghe Mihăilă, Florin Manolescu, Valeriu Pisoschi, Matei Călinescu, Marian Popa, Dimitrie Macrea, Silvian Iosifescu, Alexandru Niculescu, Irina Mavrodin, Ovid S. Crohmălniceanu. Dintre colegii de facultate remarcabili au devenit Mircea Nedelciu, Gheorghe Crăciun, Ioan Flora, Constantin Stan, Sorin Preda, Gheorghe Iova, Gheorghe Ene, Ioan Lăcustă, Mircea Scarlat, Florea Miu, Petre Răileanu, Ion Tudor Iovian, Alexandru Dan Condeescu, Marius Tupan, Artur (Ion) Bădița, Gabriel Năstase, Dan Grădinaru, Valentin F. Mihăiescu, Paul Dugneanu.

 

În septembrie 1974 a început activitatea profesională ca profesor titular de română-franceză, în orașul minier Petrila din Valea Jiului. S-a transferat în octombrie 1979 ca instructor la Comitetul de Cultură și Educație Socialistă Hunedoara. În perioada august 1982-martie 1983 a lucrat ca redactor de rubrică la ziarul Steagul roșu din Petroșani. În martie 1983 s-a transferat la Casa de Cultură a Tineretului Craiova ca director, funcție îndeplinită și la Casa Științei și Tehnicii pentru Tineret Craiova în 1988-1989. Redactor principal la revista Ramuri, apoi publicist comentator la cotidianul Tineretul liber din București (1991-1993). Conferențiar universitar, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de franceză.

 

Doctorat cu prof. univ. dr. Irina Mavrodin cu o temă legată de opera lui A. Camus citită prin grila Actuelles (2001).

 

Membru al USR din 1994. Președinte al Filialei Craiova a USR din 2018.

 

Poezie: Contrar așteptărilor (1993), Marea Întârziere (1994), O groapă în timp (1998), Incantații metalice (2003), Un neloc unde eu scriu (bilingv rom./ fr., 2010), Augustă transparență (2012).

 

Proză: Sublima persiflare. Represalii 1984 (2001), Începutul cuvintelor (2013). Critică literară/ eseu: Un aisberg deasupra mării. Eseu despre opera postumă a lui Ion D. Sîrbu (1999, 2009), Albert Camus și exigența unității (2002), Panorama de la poésie française au XXe siècle, 2003; Stil și expresivitate în presa de astăzi (2004), Tradiții care dispar (2004), Existențialismul francez. Gândire și literatură (2005), Despărțirea de cultură (2005), Actualitattea capodoperei (2007, 2008), Satul de la capătul vremii (2010), Actualitatea capodoperei. Cărți și autori (Opera Omnia), 2013; Ion D. Sîrbu așa cum a fost (2014), Diversitatea literaturilor, diversitatea traducerilor (2015), Cazul Sorescu așa cum a fost (2017).

 

Traduceri: 10 volume (filosofie, eseu, poezie) între care Declinul Occidentului de Oswald Spengler (vol. I-II, 1996-1997) și Curs de filosofie pozitivă de Auguste Comte (vol. IV, V, VI, 2002-2003-2004), prime versiuni în limba română. Milenarisme și religii moderne de Jean-Pierre Sironneau (2006), Critica literară de Pierre Brunel și colab. (2000), Trei voci ale poeziei contemporane. Marc Dugardin. Lucien Noullez. Jean-Luc Wauthier (coordonare și traducere în colab., 2012) etc.