Lăcrămioara PETRESCU

Predă Literatură română și hermeneutică literară la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Este un specialist apreciat și recunoscut în mediul academic românesc și din străinătate, cu o activitate științifică foarte valoroasă, autoare a unor lucrări de referință pentru studiul poeticii personajului, studiul poeziei și al romanului: Poetica personajului în romanul lui Camil Petrescu (2000), Naturi lirice (2004), Scena romanului (2005), Pragul minunii sau despre revelație: V. Voiculescu (2006).

De-a lungul carierei sale, a fost și este în prezent membră în comisii de experți ale Ministerului Învățămîntului și Cercetării (CNATDCU, Institutul Limbii Române), în consilii științifice din străinătate, în laboratoare de cercetare din străinătate: Consiliul Științific al Centrului de cercetare asupra Imaginarului și retoricii, „Il Laboratorio de Ricerca sull’ Immaginario e Retorica” (LARIR), Universitatea din Calabria, Italia, consiliul Centrului de Studii Românești, Universitatea București, Editorial Board al Editurii ARACNE, Italia, comitetul științific al colecției DANUBIANA, ARACNE EDITRICE, Italia. A condus teze de doctorat în cotutelă internațională și a fost inivitată în comisii de specialiști pentru susținerea unor teze de doctorat în Franța și Italia.

 

Este, din 2012, Directorul Școlii Doctorale de Studii Filologice, Șefa Catedrei de Literatură Română „G. Ibrăileanu”, Director de proiect în cadrul departamentelor conexe activității de cercetare (Dicționarul Limbajului poetic eminescian, Departamentul Interdisciplinar Socio-uman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași). De asemenea, din 2007, este Director al Colocviului Național „Mihai Eminescu”, o manifestare de anvergură și de tradiție în lumea universitară românească.

 

În 2015 a primit Premiul de Excelență "Women's Science and Technology Excellence Award 2015", Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Programul STAGES, European Commission, Directorate General for Research and Innovation, FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY 2011-1, STAGES, Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Science.