Mihaela ALBU

Poetă, prozatoare, critic și istoric literar, profesor univ. dr. la Universitatea din Craiova, iar între 1999 şi 2004 - visiting professor la Universitatea Columbia (New York).

 

Este membră a Uniunii Scriitorilor din România, a Uniunii Ziariştilor Profesionişti, a Asociației de Literatură Generală și Comparată (ALGCR), a Academiei Româno-Americane (ARA), a Comitetului Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii - Filiala Craiova (CRIFST), președinta Asociației Culturale internaționale „Carmina Balcanica”, director fondator al revistei internaţionale de cultură şi spiritualitate sud-est europeană Carmina Balcanica (www.carminabalcanica.org), director fondator al revistei pentru rememorarea exilului românesc Antilethe, redactor asociat la revista craioveană Mozaicul şi redactor-şef la revista Lumină lină. Gracious Light din New York. În SUA a lucrat ca redactor la ziarele Lumea liberă şi Romanian Journal (ambele din NY).

 

În mediul academic, a participat la colocvii internaționale în țară și în străinătate (Anglia, Albania, Spania, Polonia, Malta, Cipru, Israel, Belgia, Serbia, Macedonia, Ungaria ș.a.) cu comunicări sau conducând workshopuri pe teme de literatură. A inițiat și organizat simpozioane internaționale pe tema exilului românesc la Universitatea din Craiova („Întoarcerea în Ithaca. Literatura română din exil şi din afara graniţelor: realizări, recuperare, restituire”– trei ediții), precum și la New York („Literatura diasporei: Mircea Eliade”, 2007; „Literatura diasporei”: Zilele Lumină lină, 2005). A iniţiat şi organizat de asemenea prima conferinţă a studenţilor româno-americani – Northeast Collegiate Romanian Cultural Conference, la Univ. Columbia, New York, aprilie 2001. A fost totodată organizatorul Conferinţei „Central European Contribution to Our Human Effort to Find Meaning in Our World”, International Society for Human Ideas on Ultimate Reality and Meaning (Toronto), The Fifth Regional Meeting Held in Europe, Romania, sept., 1998), precum și ciclul de conferințe Mari necunoscuți ai culturii române, la Biblioteca județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova.

 

A fost invitată și a conferențiat pe tema exilului românesc la Institutul Cultural Român din New York, la Universitatea din Cernăuți, la Universitatea Liberă din Chișinău, la Muzeul Mureșenilor din Brașov etc.

 

A publicat: studii și eseuri (peste 500), poezie şi proză în România, SUA, Canada, Cipru, Finlanda, Israel, Rep. Moldova, Germania, Italia, Malta, Polonia, Portugalia, Turcia, Serbia, precum și volume de critică și istorie literară (preponderent despre exil: Eseistica unui fost Săgetător. Vintilă Horia. Antologie selectivă, 2016 (în colaborare cu Dan Anghelescu); Eseistica lui Vintilă Horia – deschideri către transdisciplinaritate, 2015 (în colaborare); În labirintul cărților vol. I, II, III, 2015, 2014, 2017; Mircea Popescu, un scriitor, un ziarist, o conştiinţă (în colaborare cu Dan Anghelescu), 2014, Les revues littèraires de l’exil roumaine. Luceafarul. Paris. 1948-1949 – une restitution –, (în colaborare cu Dan Anghelescu); Presa literară din exil. Recuperare şi valorificare critică, vol. I, II, 2011, 2009; Revistele literare ale exilului românesc. Luceafărul. Paris – o restituire (în colaborare cu Dan Anghelescu), 2009; Memoria exilului românesc: ziarul Lumea liberă din New York, 2008; Citind la New York scriitori români, 2002).

 

Premii și diplome: Premiul special „Restitutio” acordat de USR, filiala Iași, pentru vol. Eseistica unui fost Săgetător. Vintilă Horia, Ed. Aius, 2016; Titlul de Poet al Iaşului în cadrul Festivalului Poezia la Iaşi mai 2015, Premiul de excelență la „Zilele Eminescu”, Drobeta Turnu-Severin – Herculane, ianuarie 2017; Premiul pentru monografia Ion Biberi la Festivalul european „Sensul iubirii”, Drobeta Turnu-Severin, 2016; Premiul pentru critică literară „Dan Alexandru Condeescu” în cadrul Galelor APLER pe 2011 pentru vol. În labirintul cărţilor, Ed.Aius, 2010; Diplomă de excelenţă – Uniunea Ziariştilor Profesionişti pentru volumele: Presa literară din exil I, Timpul, Iaşi, 2010 şi Reviste literare ale exilului românesc – Luceafărul (Paris, 1948-1949) – o restituire, Ed. Ideea europeană, Bucureşti, 2009; Premiul „Ethos românesc” pentru „promovarea culturii române” la Salonul Internaţional de carte, Iaşi, octombrie 2007; Diploma de excelenţă pentru promovarea literaturii din diaspora, Festivalul „Duiliu Zamfirescu”, Focşani, iunie 2007; Premiul de critică literară pentru vol. Ion Biberi – suferinţă şi cunoaştere, Societatea LiterArt XXI, SUA, 2006. Editor’s Choice Award for outstanding achievement in poetry (International Library of Poetry), SUA, 2003 şi 2005; Diploma de excelenţă pentru întărirea coeziunii spirituale româno-americane, Societatea literară „Mihai Eminescu” (New York) 2005; Premiul de critică literară pentru Citind la NY scriitori români, Societatea LiterArt XXI, SUA, 2002-2003, Premiul special de „Argheziologie”, Festivalul „Tudor Arghezi”, 1999 ș.a.