Mihai CIUREA

Lector la Facultatea de Teologie a Universității din Craiova, unde predă Studii biblice și limbi clasice.

 

Activitatea sa de cercetare este orientată către subiecte care vizează geneza și formarea Sfintei Scripturi, exegeza și filologia biblică. În abordarea genezei textului biblic, autorul a reușit să definească principalele etape ce stau la baza transmiterii textului biblic, precum și a conturării canonului biblic neotestamentar.

 

În domeniul filologiei biblice, a conturat o interesantă propedeutică la tema onomasticii divine (teonime), cu accent pe perspectiva contextuală, semitică și filologică, dar și cu o aprofundare teologică, patristică și cultică. La aceasta se adaugă și ampla introducere în limba greacă a dialectului comun (gr. koinē dialektos), un instrument de lucru util ce poate constitui o bază sigură pentru cei care vor să citească originalul Noului Testament.

 

Preocupările exegetice mai recente merg în direcția studierii corpus-ului epistolelor sobornicești al Noului Testament. Este autorul a cinci cărți și a aproximativ 40 de studii de specialitate, coordonator a mai multor volume colective, traduceri și recenzii.

 

Prestigiul profesoral și l-a asigurat atât prin efectuarea unor stagii de cercetare și predare în străinătate (Elveția, Grecia, Israel, Siria, Norvegia), cât și ca membru în colective de redacție ale unor reviste de specialitate și în societăți biblice din țară și din străinătate.