Mirela OCINIC

Este conferenţiar dr., în cadrul Departamentului de Studii Romanice de la Facultatea de Litere și Arte a Universității “Lucian Blaga” din Sibiu. Domeniile de activitate ştiinţifică în care s-a manifestat includ literatura română din secolul al XIX-lea, proza românească din secolul al XX-lea, fantasticul în literatură, imagologia literară. Este doctor în filologie al Universităţii din Bucureşti (1999), cu teza Curentele literare româneşti şi literatura fantastică. Fantasticul în povestirea şi nuvela românească.

 

A publicat mai multe volume de critică şi istorie literară: Un vis iluminat de-un fulger. Fantasticul în povestirea şi nuvela românească, 2002, Structuri ale imaginarului în proza scurtă românească din secolul XX, 2002, Clasicii, 2004 ; Capitole în volume: Cântece bătrâneşti din Timoc – în Pagini de folclor românesc din Serbia, 2011, Vocea poetului – în Caietele Octavian Goga, 2014, În război – în Caietele Octavian Goga, 2017. A coordonat volumele de studii critice Simple fire de iarbă, 2010, Rășinari-Paris și retur, 2016, Octavian Goga. Un vizionar al unității naționale, 2018.

 

A publicat eseuri şi studii critice în revistele literare: Transilvania, Euphorion, Acta Universitatis Cibiniensis, Cercetări de limbă şi literatură, Caietele Octavian Goga, ASTRA.Revista Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Despărţământul Central Sibiu etc.

 

A fost redactor-şef al publicaţiei ASTRA. Revista Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Despărţământul Central Sibiu (2009-2014) şi redactor-şef adjunct al revistei Caietele Lucian Blaga (2008-2017).

 

A fost director ştiinţific de proiect: Utopia. Proiecţii ideologice şi literare (mai 2009), Discursul cultural european – bianual, din 2009 până în 2016 şi Colocviul Internaţional Studenţesc „Lucian Blaga” – anual, din 2011 până în 2016.

 

Este membră a Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum” de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia – din 2010 până în prezent.