Oana BOC

Este lector univ. dr. la Departamentul de Limba română şi lingvistică generală din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea Babeş-Bólyai, din Cluj-Napoca, unde predă cursuri de Lingvistică generală, Poetică antropologică, Stilistică, Probleme de lingvistică integrală, Semiotică și științele limbajului, Inițiere ȋn metodologia de cercetare științifică etc. A publicat numeroase articole ştiinţifice în ţară şi în străinătate, ȋn domeniile lingvistică și poetică. De asemenea, a participat cu comunicări științifice la colocvii și congrese naționale și internaționale.

 

Este membru fondator al Asociației cultural-științifice "Eugeniu Coșeriu". Complementar activității didactice și de cercetare, a participat la organizarea unor importante manifestări științifice: “The Second International Congress Eugenio Coseriu, Coseriu: contemporary perspectives”, 2009, Cluj-Napoca; Școala de vară internaţională “Eugen Coşeriu”, Cluj-Napoca, 2012; Atelierul pluridisciplinar “Eugeniu Coşeriu şi lingvistica secolului XXI”, Cluj-Napoca, 2013; Școala de vară internaţională “Eugen Coşeriu și tendințele actuale ale lingvisticii”, Cluj-Napoca, 2016.

 

Volume: Textualitatea literară şi lingvistica integrală. O abordare funcţional-tipologică a textelor lirice ale lui Arghezi şi Apollinaire (2007); Scara. Poezii (2013), Scrisoarea Evei. Poezii (2017).

 

A coordonat editarea următoarelor volume:

  • Eugenia Bojoga, Oana Boc, Dumitru-Cornel Vîlcu (eds.), Coseriu: Perspectives contemporaines. Actes du deuxième Colloque International d’études cosériennes CoseClus2009, 23-25 septembre, Cluj-Napoca, Roumanie, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, (vol. I, 2013 și vol II, 2014).
  • Eugenia Bojoga, Oana Boc, Dumitru-Cornel Vîlcu (eds.), Şcoala integralistă clujeană. Contribuţii. Volumul 1, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016.