Petrișor MILITARU

(n. 1981) este redactor de carte la Editura Aius din Craiova și redactor-șef al revistei „Mozaicul” (Craiova). Este doctor în filologie (2010) al Universității din Craiova cu teza „Ipostaze ale îngerului în poezia română. Imaginaţie poetică şi imaginar antropologic” și inițiator al proiectului „Craiova și avangarda europeană” (2013-2017), desfășurat sub egida Casei de Cultură „Traian Demetrescu”. Colaborator la „Caietele Avangardei”, publicație editată de Muzeul Național al Literaturii Române.

 

A publicat ca volume de autor: Prezențe angelice în poezia română (Aius, 2012), Știința modernă, muza neștiută a suprarealiștilor (Prefață de Basarab Nicolescu, Curtea veche, 2012) și Portretul poemului la tinerețe (eseuri, Herg Benet, 2016).

 

Volume coordonate în cadrul proiectului „Craiova și avangarda europeană”: Centenar Gherasim Luca (Aius, 2013), Suprarealismul lui D. Trost (Universitaria, 2014); Centenar Gellu Naum (Aius, 2016), Centenar Dada (Aius, 2017).

 

Ediții critice îngrijite: M. Blecher, Corp transparent (prefață și dosar critic, Aius, 2014); Sașa Pană, Opera poetică (studiu introductiv și dosar critic, Aius, 2015); Sașa Pană, Sertarul cu scrisori I (corespondență, Aius, 2016), Constantin Nisipeanu, Opera poetică (prefață și dosar critic, Aius, 2017); Moldov, Repertoriu (prefață și dosar critic, Aius, 2017); Madda Holda, Cărți de vizită (prefață și dosar critic, Aius, 2017).