Basarab NICOLESCU

Fizician onorar la Centrul Naţional de Cercetare Ştiinţifică (CNRS), Franţa, profesor la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Professor Extraordinary la School of Public Leadership, Stellenbosch University, Africa de Sud, membru de onoare al Academiei Române, fondator şi preşedinte al Centrului Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare (CIRET), Paris.

 

Doctor Honoris causa - Universitatea din Veracruz (Mexic), Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaşi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „George Bacovia“ din Bacău, Universitatea „Vasile Goldiş“ din Arad, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Universitatea din Craiova, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi.

 

Director al colecţiilor Transdisciplinarité (Editura Rocher, Monaco), Les Roumains de Paris (Editura Oxus, Paris), Ştiinţă şi Religie şi Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (Editura Curtea Veche, Bucureşti), director al revistelor Transdisciplinarity in Science and Religion şi Transdiciplinary Studies – Science, Spirituality, Society, redactor-şef al revistei Transdisciplinary Journal of Engineering & Science.

 

Cărţi publicate în România: Românii din Paris, Vremea, 2018, Light Within Light - Lumină în lumină, Editura Universității de Vest, 2016, în colaborare cu Silviu Oravitzan, Rădăcinile libertăţii (în colaborare cu Michel Camus), Editura Universităţii de Vest, 2016, Théorèmes poétiques - Teoreme poetice, Curtea Veche, 2013 (ediţie bilingvă şi bibliofilă ilustrată de Mircia Dumitrescu), Ion Barbu - Cosmologia "Jocului secund", Aius, 2013, De la Isarlîk la Valea Uimirii, vol. 1 - Interferențe spirituale, vol. 2 - Drumul fără sfârşit, Curtea Veche, 2011, Ce este Realitatea?, Junimea, 2009, Ştiinţa, sensul şi evoluţia – Eseu asupra lui Jakob Boehme, Cartea Românească, 2007, Noi, particula şi lumea, Junimea, 2007, Transdisciplinaritatea (manifest), Junimea, 2007.

 

Distincţii recente: Premiul EURO CENTENART atribuit de Ministerul Culturii din România pentru 11 personalităţi ai diasporei din Uniunea Europeană care au promovat cultura română.

 

Bibliografia completă http://basarab-nicolescu.fr