Lucian DINDIRICĂ

Este președinte al Comisiei Naționale a Bibliotecilor din România din 2018 și manager al  Bibliotecii Judeţene „Alexandru și Aristia Aman” Dolj din 2009. Este, de asemenea, profesor și cercetător asociat al Universității din Craiova, în cadrul Facultății de Litere.

 

Studii și afilieri instituționale: licențiat în istorie și în teologie; master în dezvoltare regională și istorie; doctor în istorie; membru corespondent al Academiei Româno-Americane de Științe și Arte; președinte al Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) – filiala Dolj; președinte al Fundației „Alexandru și Aristia Aman”.

 

Publicații și activități editoriale: autor, co-autor și coordonator a 23 de cărţi și volume publicate la edituri naționale recunoscute; 31 de studii şi articole apărute în publicaţii de prestigiu, indexate în baze de date internaţionale și în volume ale manifestărilor științifice naționale și internaționale; comunicări prezentate în cadrul a peste 30 de conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale; activităţi de evaluare inter pares (volumele conferințelor științifice „Politică. Diplomație. Cultură” și „Stat și Societate în Europa”); membru în colegiul de redacție al mai multor reviste științifice.

 

De numele lui se leagă înființarea Muzeului Cărții și Exilului Românesc, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj și susținerea necondiționată a reprezentanților de seamă ai exilului, așa cum este academicianul Basarab Nicolescu.