Lect. dr. Cornel Vîlcu

Universitatea Babeş-Bolyai

Dumitru-Cornel Vîlcu este lector doctor în cadrul Colectivului de lingvistică generală şi semiotică, parte a Departamentului de limbă română şi lingvistică generală din Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai.

 

Domenii principale de cercetare/predare: teoria şi filosofia limbajului; istoria paradigmelor lingvistice ale secolului XX - structuralism, gramatică generativă, pragmatică, integralism; semiotică generală.

 

Autor al volumelor Orizontul problematic al integralismului (2010) şi Orsay/Carte de frică (2015), precum şi a numeroase studii şi articole ştiinţifice privind lingvistica lui Eugeniu Coşeriu, mai ales sub aspectul fundării sale filosofice şi epistemologice, ca şi sub cel al dezvoltărilor & reconsiderărilor teoretice pe care nucleul conceptual al acestei concepţii le permite, dar şi solicită în câmpul disciplinar al ştiinţelor culturale contemporane.