Prof. dr. Dan Anghelescu

poet, eseist, istoric literar

n. 2 mai 1945 – Brăila. Membru PEN-Club Romania.

 

Studii

Absolvent al Conservatorului de muzică “George Enescu” din Iaşi, Facultatea Muzicologie-Compoziţie.

Doctorat în filologie.

Nominalizat la Premiul de poezie pe anul 2015 de USR- Filiala Iaşi pentru volumul Excomunicările maşinului de scris.

Diploma cu titlul de Poet al Iaşului în cadrul Festivalului Poezia la Iaşi mai 2015.

Diploma de excelenţă pentru promovarea literaturii, oct. 2015 acordată de Primăria Municipilui Iaşi.

Co-initiator şi preşedintele juriului la prima ediţie a Festivalului Poeţilor din Balcani – Braila 2007

Diploma de excelenţă acordată de Uniunea Ziariştilor Profesionişti 2017

 

Apartenenţe

Membru al Uniunii Scriitorilor din România (USR)

Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (UZP)

Membru ALGCR (Asociaţia de Literatură Generală şi Comparata din România)

Director (fondator) al revistei internaţionale de cultură şi spiritualitate sud-est europeană Carmina Balcanica (2008)

Membru în Colegiul redacţional al revistei literare Europa, Novisad, Serbia

Editor al revistei literare Lumină lină. Gracious Light din New York.

Editor al revistei Bucureştiul literar şi artistic

10 volume de poezie publicate la editurile: Junimea, Eminescu, Libra, Moldova, Eikon Eikon.

Poeme traduse (antologii) în albaneză, arabă, macedoneană,engleză, franceză, maghiară, poloneză.

 

Volume de istorie literară

Presa românească din afara graniţelor, 2010 (în colaborare ), ed. Fundaţiei România de mâine, 2010.

Revistele literare ale exilului românesc. Luceafărul. Paris – o restituire, 2009, (în colaborare), ed. Ideea Europeană, 2009.

Les Revues Littéraires de l’exil roumain, Luceafărul, Paris (1948-1949), une restitution, ed. Institutului Cultural Român - Târgul de Carte de la Paris în martie 2013, (în colaborare).

Mircea Popescu: un cărturar, un ziarist, o conştiinţă. Ediţie critică, ed. Muzeul Naţional al Literaturii Române 2014, prefaţă Sorin Alexandrescu (în colaborare).

Eseistica lui Vintilă Horia – deschideri către transdisciplinaritate – ed. AIUS, Craiova, 2015. Tinereţea unui ” fost săgetător” Vintilă Horia – publicistica interbelică. Antologie selectivă ed. AIUS, Craiova, 2016 (în colaborare).

Vintilă Horia - De lângă Escorial cu Râmnicul în gând (Antologie selectivă) Studiu introductiv, (în colaborare).

 

Referinţe critice (selectiv)

Theodor Damian (Lumină Lină/Gracious Light – New York, 2011), Mircea Doreanu (Astra – nr. 35 (322), Braşov, oct. 2009), Al. Piru ( Suplimentul literar – artistic al Scânteii Tineretului, nr 34/1989), Adriana Iliescu (România Literară 1983), Paul Dugneanu (Luceafărul – 1980), Al. Piru (Convorbiri Literare – 1983), Liliana Blajovici (Familia – aprilie 1984 ), Pasionaria Stoicescu Ivanov (Lumină Lină/ Gracious Light, New York, 2014) Jean Poncet (Prefață la volumul „Și atunci ar fi trebuit să vorbesc”, ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2011), George Popescu (Mozaicul - Craiova 2017).