Asist. univ. Dina-Gabriela Vîlcu

Universitatea Babeş-Bolyai

Lector universitar doctor la Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai.

 

Activități principale: predarea și evaluarea românei ca limbă străină și a cursului de cultură și civilizație românească. Cercetare în special în domeniul evaluării limbilor și în domeniul lingvisticii integrale. Co-autor a trei volume și autor a numeroase articole și studii privind domeniul limbii române ca limbă străină. Teza de doctorat s-a axat pe studiul determinării în contextul lingvisticii integrale și al celei generativiste, cu un studiu extins privind cele două teorii ale limbajului (fundamente teoretice, impact, abordarea general a fenomenului lingvistic). Alte studii dedicate lingvisticii integrale au fost publicate atât anterior, cât și ulterior susținerii tezei de doctorat.

 

Participări la conferințe și congrese de lingvistică teoretică și aplicată în Franța, Spania, Italia, Japonia, Germania etc.