Prof. dr. doc. Emma Tămâianu-Morita

Universitatea Kindai, Facultatea de Studii Internaționale

Între 1990 și 2009 și-a desfășurat activitatea în cadrul Colectivului de lingvistică generală și semiotică al Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, iar între 2009 și 2016 la Universitatea Akita (Japonia).

 

Domenii principale de cercetare: lingvistica textului de orientare integralistă, tipologie textuală, lingvistică contrastivă, gramatica funcţională.

 

A publicat 4 cărţi ca unic autor şi 4 în calitate de coautor, peste 80 de studii și articole de specialitate.

Cele mai importante volume: Fundamentele tipologiei textuale. O abordare în lumina lingvisticii integrale (2001), Integralismul în lingvistica japoneză. Dimensiuni – impact – perspective (2002), Limba japoneză. Schiţe de gramatică funcţională (vol. 1 – 2004, vol. 2 – 2006); Concordanţa poeziilor lui B. Fundoianu (1999 – în colaborare), Concordanţa poeziilor lui George Bacovia (1999 – în colaborare).

Co-editor al volumului Limbaj primar vs. Metalimbaj. Structuri, funcţii şi utilizări ale limbii (2008).

Participări la numeroase congrese internaționale; conferințe invitate în Germania, Italia, Franța, Spania, Japonia, Cehia, Belgia.