Lect. dr. Eugenia Bojoga

traducătoare şi eseistă

Eugenia Bojoga este traducătoare şi eseistă. Predă lingvistică generală  la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj.

 

A publicat mai multe volume (în colaborare) şi Limba Română - ”între paranteze”? (Chişinău, ed. ARC, 2013). A tradus mai multe studii şi două volume din Eugen Coşeriu în limba română (E. Coşeriu,  Introducere în lingvistică, Echinox, Cluj, 1999, E. Coşeriu, Lecţii de lingvistică generală, Chişinău, ARC, 2000).

 

Domenii de interes: tipologia limbilor romanice, sociolingvistică, semantică, traductologie, predarea limbii române pentru străini.