Prof. dr. Georgeta Orian

Alba Iulia

(n. 1974). Conferenţiar universitar dr. la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România, Facultatea de Istorie şi Filologie, Departamentul de Filologie. Doctor în filologie din 2007 cu o teză despre literatura exilului românesc. Cursuri şi seminarii de literatură română interbelică şi postbelică, literatura exilului, etnologie.

Membră a Centrului de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural.

Membră a Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România (ALGCR) şi a Asociaţiei Române de Istorie a Presei (ARIP).

 

Volume de autor

Vintilă Horia – privire monografică (Alba Iulia, 2000)

Vintilă Horia, un scriitor contra timpului său (Cluj-Napoca, 2008)

 

Volume colective

Dicţionarul personajelor din teatrul lui I. L. Caragiale (coord. Constantin Cubleşan; Cluj-Napoca, 2002, 2012)

Dicţionarul personajelor din teatrul lui Lucian Blaga (coord. Constantin Cubleşan; Cluj-Napoca, 2005)

Presa românească şi ideea naţională. Dicţionar, antologie, studiu, dosar critic (coord. Mircea Popa; Alba Iulia, 2006)

 

Volume coordonate

Emilia Ivancu, Tomasz Klimkowski, Georgeta Orian (coordonatori), Fascinantul interbelic. Idei, oameni, cărţi (Alba Iulia, 2011, 2015²)

 

Articole, studii critice, eseuri şi recenzii în volume colective şi în periodice culturale şi ştiinţifice din România şi din afara ei.

Domenii de interes şi cercetare: literatură, istorie şi critică literară, istoria mentalităţilor, literatura exilului românesc, etnologie etc.