Lect. Lucia Mureşan

medic, master în filosofie şi doctor în Filosofie

Medic (U.M.F. Iuliu Haţieganu, Cluj Napoca; licenţa dezbate posibilitatea unei alternative în medicină în termenii unor paradigme ştiinţifice noi, actuale)

Master în filosofie (U.B.B. Cluj Napoca; disertaţia tratează vindecarea sub aspectul congruenţelor din medicină, filosofie, lingvistică şi teologie)

Doctor în Filosofie - Studii Transdisciplinare (Facultatea de Studii Europene – U.B.B. Cluj Napoca; teza de doctorat propune elucidarea conceptuală a comunicării sub aspectul relaţiei dintre lingvistica integrală şi transdisciplinaritate, - punctul arhimedic al cercetării fiind integralismul lingvistic coşerian).

 

Lucrând de peste 12 ani în domeniul administrativ public central, cercetează şi promovează posibilitatea de implementare integrativă a transdisciplinarităţii în administraţia publică/guvernare dar şi în universităţi, prin intermediul diverselor ramuri de activitate (analiza de risc, educaţie, medicină/sistem de sănătate, relaţii economice internaţionale).

Promotor al primului curs de introducere a transdisciplinarităţii în administraţia publică din lume, studiază modul în care transdisciplinaritatea poate redresa efectiv sistemele administrative/de guvernare, cu redefinirea şi reinstrumentarea integralistă a acestora; rezultatele sunt promovate prin intermediul unor conferinţe din cadrul S.N.S.P.A. („Reforma administraţiei publice – propunere integralist-transdisciplinară”, „Deontologia civilizaţiei universale”, „Dimensiunea universală a oraşului inteligent”) dar şi prin propuneri efective de guvernare complementară în cadrul diverselor întâlniri de lucru din ţară şi strainătate.