Lucian Dindirică

Este managerul Bibliotecii Judeţene „Alexandru și Aristia Aman”

Este managerul Bibliotecii Judeţene „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova începând cu anul 2009 şi cercetător științific asociat la Universitatea din Craiova. A absolvit Facultatea de Teologie şi Facultatea de Istorie, a finalizat studiile masterale în domeniile istorie  şi dezvoltare regională la Universitatea din Craiova şi a obţinut titlul de doctor în domeniul istorie în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa în 2011.

 

Cunoaşte metode de cercetare în domeniul ştiinţelor informaţiei şi al biblioteconomiei, fiind premiat de două ori pentru activitatea sa culturală de Fundaţia Internaţională „Mihail Eminescu”: Premiul pentru management cultural (2012) şi Premiul pentru strategii culturale (2013).

 

Competenţele sale ca autor, coordonator, editor şi evaluator ştiinţific sunt materializate în 13 cărţi (o carte unic autor). De altfel, lucrarea „Miron Cristea – patriarh, regent și prim-ministru” a primit premiul secției de istorie a Academiei Oamnilor de Știință din România. A scris şi a susţinut peste 30 de studii şi articole apărute în publicaţii indexate în baze de date internaţionale sau în volume ale conferinţelor.

 

A prezentat lucrări în cadrul a peste 20 de conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, este editor de volume şi a luat parte la granturi de cercetare şi proiecte în cadrul Universităţii din Craiova şi al Bibliotecii Judeţene Aman.

 

Domeniul său de interes ştiinţific include istoria contemporană, politica, ştiinţele administrative, relaţiile internaţionale, ştiinţa informaţiei şi biblioteconomia dar şi istoria bisericească.

 

Este membru în Consiliului Editorial al „Journal of Humanities, Culture & Social Sciences” și al revistei „Arhivele Olteniei". Este referent științific pentru editura Cetatea de Scaun. De numele lui se leagă înființarea Muzeului Cărții și Exilului Românesc, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj și suportul necondiționat al reprezentenților de seamă ai exilului cum este academicianul Basarab Nicolescu.