Prof. dr. Mihaela Albu

poetă, prozatoare, critic și istoric literar

Profesor univ. dr. la Universitatea din Craiova, iar între 1999 şi 2004 - visiting professor la Universitatea Columbia (New York).

Este membră a Uniunii Scriitorilor din România, a Uniunii Ziariştilor Profesionişti, a Asociației de Literatură Generală și Comparată (ALGCR), președinta Asociației Culturale internaționale „Carmina Balcanica”, director fondator al revistei internaţionale de cultură şi spiritualitate sud-est europeană Carmina Balcanica şi redactor-şef la revista Lumină lină din New York.

 

În mediul academic, a participat la colocvii internaționale în țară și în străinătate cu comunicări sau conducând workshopuri pe teme de literatură. A inițiat și organizat simpozioane internaționale pe tema exilului românesc la Universitatea din Craiova („Întoarcerea în Ithaca. Literatura română din exil şi din afara graniţelor: realizări, recuperare, restituire”– trei ediții), dar și la New York („Literatura diasporei: Mircea Eliade”, 2007; „Literatura diasporei”: Zilele Lumină lină, 2005).

 

A publicat studii și eseuri (peste 400), poezie şi proză în România, SUA, Canada, Cipru, Finlanda, Israel, Rep. Moldova, Germania, Italia, Malta, Polonia, Portugalia, Turcia, Serbia, precum și volume de critică și istorie literară ca:

Eseistica unui fost Săgetător. Vintilă Horia. Antologie selectivă, 2016 (în colaborare cu Dan Anghelescu)

Eseistica lui Vintilă Horia – deschideri către transdisciplinaritate, 2015 (în colaborare)

În labirintul cărților vol. I, II, III, 2015, 2014, 2017

Mircea Popescu, un scriitor, un ziarist, o conştiinţă (în colaborare), 2014

Les revues littèraires de l’exil roumaine. Luceafarul. Paris

1948-1949 – une restitution (în colaborare)

Presa literară din exil. Recuperare şi valorificare critică, vol. I, II, 2011, 2009

Revistele literare ale exilului românesc. Luceafărul. Paris – o restituire (în colaborare), 2009

Memoria exilului românesc: ziarul Lumea liberă din New York, 2008

Citind la New York scriitori români, 2002 ș.a.