Prof. dr. doc. Mircea Borcilă

Prof. asociat, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Institutul de Studii Doctorale

Carieră universitară

Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Catedrele de limba română (asist., lect.), limba română şi lingvistică generală (lect., conf.).

Fondator şi şef al Catedrei de lingvistică generală şi semiotică (1998-2007).

Lector şi profesor vizitator la: University of Washington, Seattle (1972-1974); University of London, School of Slavonic şi University of Cambridge (1974-1976); Ohio State University (1981-1985).

 

Activităţi cultural-ştiinţifice

Fondator şi Preşedinte al Asociaţiei Culturale „Lucian Blaga” (1990 -- )

Vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România (1994 -- )

Fondator şi Director al Centrului de Studii Integraliste (1998 -- )

Fondator şi Director al Asociaţiei Cultural-Ştiinţifice „Eugeniu Coşeriu” (2016 --).

 

Activitatea ştiinţifică

213 lucrări, în domeniile principale: Integralismul lingvistic şi poetic; Lingvistică generală şi istoria lingvisticii; Stilistică şi poetică română.

 

Publicaţii mai semnificative

V. Bogrea, Opera istorico-filologică (Studii şi ediţie critică: vol.I, 1971; vol.II, 1973; vol. III, 2000)

Poetica americană (studii şi antologie, 1980, în colab. Cu Richard McLain)

Eonul Blaga. Întâiul veac (Albatros, 1997)

Tra Blaga e Coseriu. Dalla metaforica del linguaggio a una poetica della cultura (Romania culturale oggi,Roma, Bagatto Libri, 2008).